ZAMYŠLENÍ
Co jsem zažila, jak to cítím a mé vhledy a úvahy

Přečtěte si jako první, aktuální vhled

Květiny nám vypráví příběh. Příběh našeho života a jeho pomíjivosti. Příběh zrození, růstu, rozpuku, uvadání a smrti.

VĚDĚNÍ

10.11.2018
"Je životně důležité věnovat čas naslouchání své vnitřní moudrosti". Louise L. Hay