DĚTI JSOU NAŠE ZRCADLA

12.06.2021
Každé dítě je primárně napojené na svou matku, na její pocity, nálady, strachy, prožívání... Pokud se nám cokoliv nelíbí na chování našeho dítěte znamená to jediné, potřebujeme se podívat na své programy, zranění či strachy. Naše děti nám zrcadlí naše nitro, to že se potřebujeme začít věnovat svému vnitřnímu dítěti.

Jestliže požadujeme po svých dětech slepou poslušnost a nerespektujeme jejich zájmy, potřeby a vnímání, dosáhneme jediného, odpojí se samy od sebe. Odpojí se od svých pocitů a vnímání a začnou rebelovat nebo se tzv. zavděčovat, aby získaly naši lásku a pozornost. 

Pokud se ono omezování, manipulování a vydírání stane pro všechny zúčastněné už neúnosným, zastaví nás naše TĚLA. Pocity BEZ-MOCI chovat se dle svého a být sám sebou se začnou projevovat jako NE-MOC.

Jak na vás působí NÁSLEDUJÍCÍ "ROZKAZY" RODIČŮ vůči svým dětem:

"Nebudeš hrát tu hru, bojím se, že by z Tebe byl závislák."

"Nelez tam, spadneš."

"Mě nezajímá co chceš Ty, bude to tak jak chci já."

"Pokud mě máš ráda/rád, to to nebudeš dělat, nepůjdeš tam..."

"Moc se neraduj, ještě nevím jestli Ti to dovolím."

A tak dál...

Manipulace a vydírání je manipulací a vydíráním, i když je použijeme vůči svým dětem.

Oháníme se respektem, svobodou, úctou, láskou... ovšem pouze do doby než je potřeba PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT, SVÉ NÁZORY A POSTOJE. 

Vysmíváme se, kritizujeme a hodnotíme ty, kteří mají jiné názory, postoje, zkušenosti. Děláme to vůči svým dětem i druhým lidem. A přitom často netušíme co ten druhý prožívá, jak se cítí, jaké má zážitky, poznatky...

UŽ JE ČAS, ABYCHOM KAŽDÝ Z NÁS POŽADOVANOU ZMĚNU ZAČALI SAMI U SEBE. 

UŽ JE ČAS, ABYCHOM SE PODÍVALI NA SVÉ STRACHY, ZRANĚNÍ A PROGRAMY A PŘIJALI JE.

UŽ JE ČAS, ABYCHOM SVÉ DĚTI ZAČALI BRÁT JAKO PLNOHODNOTNÉ BYTOSTI A NEPŘENÁŠELI NA NĚ SVÉ STRACHY A PROGRAMY.

UŽ JE ČAS, ABYCHOM PŘESTALI UKAZOVAT NA DRUHÉ A ZAČALI SE ZABÝVAT SAMI SEBOU.

UŽ JE ČAS, ABYCHOM PŘESTALI PO DRUHÝCH VYŽADOVAT TO CO NEJSME SCHOPNI A OCHOTNÍ DÁT SAMI SOBĚ. MY SAMI SI POTŘEBUJEME DÁT POZORNOST, LÁSKU, ÚCTU, ...

UŽ JE ČAS, ABYCHOM PŘESTALI HLEDAT VINÍKY A STAVĚLI SE DO ROLE OBĚTÍ. PŘEVEZMĚME ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT.

Naše děti jsou našimi průvodci, kteří nám pomohou najít sami sebe. 
 
JEDINÁ ZMĚNA KTERÁ JE MOŽNÁ JE MĚNIT SAMI SEBE. PŘESTAT BOJOVAT, VYMEZOVAT SE A SOUTĚŽIT A ZAČÍT SI UŽÍVAT TO BOHATSTVÍ, KTERÉ MÁME V SOBĚ.

Tak takhle vnímám současné dění já.