Energie JETELE pro FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ A OCHRANU

10.07.2018

Peníze jsou energie jako každá jiná. Pokud je budeme považovat za nečisté, špinavé či je bezhlavě vydávat nemůžou k nám proudit. Vše je v rovnováze. Pokud vydáme energii a tvoříme pro někoho jiného je nezbytné nechat k sobě přijít energii financí. Pokud to je jinak, finance k nám nemůžou proudit a my se můžeme dostat do finanční nouze. Pokud potřebujeme rovnováhu v našem energetickém výdeji a příjmu, požádejte o energetickou podporu jetel. Silně nás podpoří a ochrání, abychom se naučili hospodařit s naší energií. Zahrne nás také energií bílé barvy a prozáří naše vědomí. Rovnováha je to co potřebujeme i v oblasti finanční. Dovolme si se ohodnotit a uspět i po stránce materiální. 💮

ŠTĚSTÍ NENALEZNEME V ŽÁDNÉM Z PŘEDMĚTŮ SVĚTA. JE V NÁS. Eduard Tomáš

🍀V případě zájmu o kopii obrázku JETELE PRO FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ A OCHRANU, kterou nabiji energeticky pro vaše osobní potřeby, je možné napsat e-mail. Cena včetně poštovného je 322,-Kč. Děkuji.🍀