Popis bachových květových esencí

Jaké pocity a emoce pomáhají harmonizovat

Pro výběr květových esencí vhodných právě pro vás doporučuji využít osobní, online či e-mailovou konzultaci. Nahlédněte SEM.

1. Řepík lékařský (Agrimony)

Své starosti a problémy skrýváme za usměvavou tvář. Předstíráme veselí. Máme nasazenou masku bezstarostnosti, často i sami před sebou. navenek se smějeme a uvnitř pláčeme.

2. Topol osika (Aspen)

Cítíme strach bez konkrétní příčiny. Nevysvětlitelná předtucha či obava.

3. Buk (Beech)

Chyby a nedostatky vidíme jen na druhých. Kritizujeme vše co se nám nelíbí. Postrádáme toleranci a soucit.

4. Zeměžluč lékařská (Centaury)

Neschopnost nastavit si hranice a říci NE na neoprávněné požadavky. Podřizování se, upřednostňování jen druhých i na náš úkor.

5. Rožec (Cerato)

Nedůvěřujeme svému vlastnímu rozhodnutí a názoru a tak máme potřebu je neustálé ověřovat z více zdrojů - u přátel, rodiny, v knihách, na internetu apod. Ztrácíme tím čas a jistotu.

6. Slíva třešňová (Cherry Plum)

Obavy ze ztráty sebekontroly, extrémní vnitřní tlak, zoufalství, hysterické záchvaty. Slíva třešňová je součásti Krizové esence.

7. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

Točení se v kruhu. Nepoučení se z neúspěchu v minulosti a opakování pořád stejného jednání a myšlení.

8. Čekanka obecná (Chicory)

Dávání podmíněné lásky, laskavosti a pomoci. Využíván přístup něco za něco, citová manipulace a vydírání.

9. Bílá lesní réva (Clematis)

Nezájem o vnější dění, denní snění, žití v budoucnosti a roztržitost, neukotvenost. Bíla lesní réva je součástí Krizové esence.

10. Plané jablko (Crab Apple)

Přehnaná potřeba čistoty a pořádku na fyzické i materiální úrovni. Mnohdy až obsedantní chování. Posedlost detaily. Neláska k sobě samé a svému tělu.

11. Jilm (Elm)

Velmi aktivní lidé, kteří s dalším důležitým novým úkolem pocítí najednou, že to již nezvládnou. Pocit vnitřního přetížení a přepracovanosti. 

12. Hořec nahořklý (Gentian)

Pokud se rychle vzdávám při prvním sebemenším neúspěchu. Skleslost a pocit neúspěchu.

13. Hlodaš evropský (Gorse)

Obrovská beznaděj a pocit bezvýchodnosti. Vzdali jsme možnost změny, zlepšení.

14. Vřes obecný (Heather)

Velká upovídanost, vedení monologů a soustředění se pouze na sebe a své problémy.

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

Při pocitech vzteku, zlosti, zášti, nenávisti či žárlivosti.

16. Zimolez - kozí list (Honeysuckle)

Pokud žijeme v minulosti. Neočekáváme již žádné štěstí, než to co bylo. Neustálé vzpomínání na dřívější časy.

17. Habr obecný (Hornbeam)

Odkládání a přesouvání povinností. Mentální únava. Často pocit duševního vyčerpání.

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

Netrpělivost sama se sebou i s ostatními. Popudlivost, podrážděnost, když věci nejdou dost rychle. Netýkavka je součástí krizové esence.

19. Modřín opadavý (Larch)

Pokud ve všem očekáváme neúspěch, tak radši ani nic nepodnikneme. Nedostatek sebedůvěry.

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

Při strachu z něčeho konkrétního, jak např. strach z pavouků, řízení auta, tmy... Stydlivost.

21. Hořčice polní (Mustard)

Pokud podléháme častým pochmurným náladám bez konkrétního důvodu. Často i pocit beznaděje.

22. Dub letní (Oak)

Stateční lidé bojující proti velkým obtížím bez ztráty víry a důvěry.

23. Oliva (Olive)

Fyzické nebo mentální vyčerpání. Každodenní život je pro nás těžký, bez potěšení.

24. Borovice lesní (Pine)

Sebeobviňování a neustálá nespokojenost s výsledky. Pocity viny. Přebírání odpovědnosti za druhé. Omlouvání se.

25. Červený kaštan (Red Chestnut)

Velké obavy o naše blízké. Často předvídáme druhým nějaké neštěstí, přenášíme na ně své strachy o jejich zdraví a bezpečí.

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

Velká panika, panické obavy, ataky a pocity bezmoci. Nevíme si v takových situacích v rady, cítíme se zablokovaní. Obsažený v Krizové esenci. 

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

Velmi vysoké nároky na sebe a uplatňování tvrdé disciplíny vůči sobě. Vnitřní strnulost. Přehnaná touha po vlastní dokonalosti.

28. Chmerek roční (Scleranthus)

Nerozhodnost a nevyrovnanost. Neschopnost  učinit rozhodnutí, především při výběru z možností.

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

Při šoku, traumatu či postraumatické situaci. Uzdravuje šok současný i minulý, na fyzické i emocionální úrovni. Je obsažený v  Krizové esenci.

30. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

Velmi silné duševní útrapy jako bezvýchodnost, zoufalství spolu s pocitem, že víc už nelze unést, pochyby, nicota. Veškeré snahy nepřinášejí výsledek, extrémní mentální úzkost.

31. Sporýš lékařský (Vervain)

Až fanatické zastávání nějakých myšlenek a ideií. Jejich neúnavné šíření. Neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli

32. Vinná réva (Vine)

Silná dominance. Ctižádost. Pouze oznamujeme vlastní představy a nebereme v úvahu a nerespektujeme názory a potřeby druhých. Může mít podobu až tyranie.

33. Vlašský ořech (Walnut)

Neschopnost udělat nebo přijmout změnu. Přílišná přecitlivělost na vnější vlivy z našeho okolí.

34. Žebratka bahenní (Water Violet)

Přílišná hrdost. Držení si odstupu od druhých. Zdánlivá nezávislost, zdánlivý emocionální chlad k okolí.

35. Bílý kaštan (White Chestnut)

Neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva. Chybí nám možnost koncentrace a "vypnutí" myšlenek.

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

Trvalé hledání pravého životního poslání a cíle. Nerozhodnost ohledně životního zaměření. 

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

Apatie a vnitřní rezignace. Pasivita. Nezájem o vnější okolí.

38. Vrba žlutá (Willow)

Zatrpklost, melancholie a sebelítost. Stěžování si na nepřízeň osudu. 

39. Krizová esence (Rescue Remedy)

Velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby. Obsahuje Slívu třešňovou, Bílou lesní révu, Netýkavku žlázonosnou, Devaterník penízkovitý a Snědek okoličnatý.


Zdroj informaci:

*BACH, Edward. The Twelve Healers and Others Remedies: The Definitivre Edition. Vermont: Bach Centre,  2011.

*BALL, Stefan. The Bach Remedies Workbook. London: Vermilion, 2005.

*CHANCELLOR, Philip. M. Handbook of the Bach Flower Remedies. London: Vermilion, 2005.

*RAMSELL HOWARD, Judy. Bach Flower Remedies Step by Step. London: Vermilion, 2005.

*MICHEL, Katarina. Bachovy květové esence od A do Z. Praha: Metafora, 2019.

*KOTÁBOVÁ, Marie. Bachovy květové esence: Brána do duše. Praha: MAITREA, 2019. 

*Vlastní zkoumání a praxe.

* Poznámky a poznatky z certifikovaného školení vedeného Martinou Taubrovou.

Chcete zlepšit nevyhovující?