O mně
Miluji svůj život

O mně

Monika Motyčková

Miluji výzvy, i když jsem si to o sobě dlouhou dobu nemyslela. Ráda jsem v něčem první nebo jedna z mála.

Své vědecko - akademické tituly, v oblasti managementu, jsem získala do svých 37 let, přičemž  ten poslední - docentský - na vojenské škole, a to jako  1. žena ve studijním oboru vojenský management. Dodnes jsem vydala 3 odborné knihy z oblasti managementu a rozhodování, ještě pod svým rodným příjmením - Grasseová. 

Na vojenské škole jsem jako zatím jediná žena dosáhla "tvrdou" prací, na úkor svých osobních zájmů, maximum. Abych následně zjistila, že to není podstatné a je pro mě nutné své znalosti a dovednosti uplatňovat v tom, v čem vidím smysl a co mi přináší radost. Smysl vidím v práci s energiemi, barvami, živly ... a s lidskými emocemi. Emocemi, které jsou projevovány, ale především pak těmi, které projeveny nebyly.

Svoji rodinu, blízkou i tu širší, považuji za jeden z největších pokladů mého života. Jsou také studnicí nekonečných příležitostí k učení se a osobnímu růstu.

Zásadní pro mě bylo také setkání s celou řadou žen, které mě na mé cestě provázely, něco naučily a podpořily, když bylo třeba, mezi něž patří i mé dvě mladší sestry. Přelomové bylo setkání s Martou Noskovou, díky které jsem si uvědomila, že chci své zkušenosti a znalosti předávat dále a to primárně ženám a mužům, které chtějí vyřešit nějakou zásadní výzvu a rozhodli se najít podporu nebo radu nebo prostě jen pocit nebýt na vše sám/sama. V současné době je mojí úžasnou učitelkou a rádkyní má tříletá dcera Bělinka.

Ve své práci používám techniky emoční svobody (EFT) a neurolingvistického programování (NLP) Advanced, léčení barvami a vodou, dále techniky vizualizace, kvantového doteku a tvůrčí metody řešení.


Pro mou práci jsem si vytvořila následující motto:

KAŽDÝ PROBLÉM A NESNÁZ JE PŘÍLEŽITOST PRO ZMĚNU A ZLEPŠENÍ. 


Pokud mi dáte svou důvěru, ráda vás podpořím a citlivě provedu výzvami, které jste se rozhodlI vyřešit.