Energie PIVOŇKY pro LÉČENÍ SRDCE

28.06.2018

Lidé mají mnohdy svá srdce uzavřená. Naplněná smutkem, zlobou, nenávistí či jinak zraněná. Naplním vaše srdce léčivou energií. Zahrnu vás něhou, láskou a jemností. Obklopte se mou energií a vdechujte tu povznášející vůni mých květů. Pozvednu vaše vibrace a jemně začnu uvolňovat vaše bolesti. Vy si dovolte projevit své pocity a cítění. Konečně to, prosím udělejte. Křičte či buďte smutní. Plakejte. Slzy jsou lékem pro srdce. Odevzdejte již své bolesti, ať se mohou uzdravit. Bez srdce je smutné žít. Srdce je to, co nás vede. V srdci sídlí náš vnitřní hlas. Poskytnu vám něžnou a laskavou náruč uzdravení. Stačí si to dovolit. 💖

Kopie obrázku energie Pivoňky pro léčení srdce, kterou energetický nabiji pro Vaše osobní potřeby je k dispozici za 322,-Kč. V případě zájmu, napište e-mail. Děkuji. 💖